Roky skúseností v IT oblasti. Roky úspešne dodaných softvérových produktov a realizovaných IT projektov pod značkou QBSW. Množstvo spokojných zákazníkov, ktorým naše IT riešenia zefektívnili firemné postupy a procesy a uľahčili prácu.

Referenčné projekty

Môžeme sa pochváliť množstvom kvalitných IT projektov.
Sme nadšení a baví nás poskytovať moderné a inovatívne IT riešenia, ktoré prinášajú relevantnú pridanú hodnotu našim zákazníkom.

Povedali o našich riešeniach

Máme za sebou množstvo úspešných IT projektov. Pre rôzne segmenty trhu. Pre štátnu i súkromnú sféru. O spokojnosti zákazníkov s našimi dodávkami sa môžete presvedčiť nižšie.

Aplikácia IncControl nám výrazne zjednodušila a sprehľadnila plánovanie, manažment a reporting aktivít spojených s kontrolami našej infraštruktúry. Zároveň nás odbremenila od papierovania a urýchlila informovanie o nedostatkoch zistených počas kontrol realizovaných našimi pracovníkmi v teréne.

Ing. Marek Budáč
vedúci oddelenie diaľkovodov – TRANSPETROL, a.s.

mConstruction Manager nám umožní lepšie a efektívnejšie riadiť proces výstavby a monitorovať pohyb jednotlivých stavbyvedúcich. Má potenciál stať sa užitočným nástrojom pre dokumentáciu plnenia úloh v teréne, kedy prostredníctvom mobilnej aplikácie bude možné odosielať dáta elektronicky bez nutnosti dodatočného papierovania.

Ing. Martin Naď
manažér pre špeciálne projekty – VÁHOSTAV – SK, a.s.

Kľúčové moduly informačného systému, ktoré pre Štátnu pokladnicu vyvíja, podporuje a rozvíja spoločnosť QBSW, a.s., výrazne prispievajú k efektívnemu poskytovaniu služieb a výkonu zodpovedností ŠP, teda najmä k manažmentu výdavkov a príjmov verejnej správy v rámci krátkodobých a strednodobých cieľov rozpočtovej politiky SR.

RNDr. Valéria Mészárosová
riaditeľka odboru Administrácia a rozvoj Informačného systému – Štátna pokladnica

S QBSW, a.s. ako osvedčeným partnerom bezproblémovo spolupracujeme na dodávkach, rozvoji a podpore komplexných informačných systémov pre riadenie verejných financií v Slovenskej a Srbskej republike už od roku 2000.

Zdenko Böhmer
Enterprise Services Country Manager – Hewlett-Packard Slovakia
 

Technológie

Našim cieľom je podrobná znalosť a používanie svetovo uznávaných technológií, zaručujúcich tvorbu moderných a spoľahlivých riešení informačných a komunikačných procesov. Pomocou uznávaných nástrojov a techník sme schopní vývoja inovatívnych, dynamických a vysoko výkonných aplikácií:

Operačné systémy

• HP-UX
• Linux
• Microsoft Windows

Databázové systémy

• Oracle Database 12c
• Microsoft SQL Server
• PostgreSQL
• Mongo DB

Aplikačné servery

• Oracle Weblogic Applicaton Server
• IBM WebSphere Application Server
• JBOSS Application server
• Apache Tomcat

Objektovo-orientovaná analýza a návrh

• Enterprise Architect
• CASE nástroje Oracle

Vývojové technológie

• J2EE (EJB, JMS, JSF, JSP, JPA)
• Spring
• Apache Wicket, GWT
• Angular JS, Underscore.js
• Web Services SOAP, Web Services REST
• Jasper reports
• Oracle Forms, Oracle Reports Builder, SAP NetWeaver

Programovacie jazyky

• Java
• JavaScript, HTML/DHTML, CSS, XML, JSON
• PL/SQL
• ASP.NET, Microsoft Visual C++

Mobilné aplikácie

• Android native development
• iOS native development (Objective C, Cocoa)
• Appcelerator Titanium

 

Partneri

English