Nedbalka

Nedbalka

Nedbalka

Základné informácie:

Realizácia projektu od roku 2014 do 2015

Použité technológie: JavaEE, Tomcat 7 aplikačný server, databáza PostreSQL 9.0, JAVA 1.7, JDBC PostgreSQL driver, Apache Wicket, Hibernate 4, JPA 2.0, Spring

Popis projektu:

Virtuálny sprievodca galériou Nedbalka spríjemní návštevníkom chvíle strávené v jej priestoroch, a zároveň do galérie priláka nových, najmä mladých obdivovateľov slovenského moderného umenia. Po vstupe do galérie návštevník dostane tablet s aplikáciou, ktorá ho prevedie galériou. Okrem interaktívneho sprievodcu aplikácia obsahuje možnosť ohodnotiť diela alebo si zahrať zábavnú hru zameranú na spoznávanie umeleckých diel vystavených v galérii.

English