mInspector

mInspector

mInspector pre spoločnosť Allexis

Základné informácie:

Začiatok projektu 2011

Koniec projektu 2012

Použité technológie Android, JSF, Spring 3.0, Hibernate, SQL, IBM Websphere AS, Oracle DB

Popis projektu:

Mobil/server riešenie je určené na zefektívnenie činnosti pracovníkov poisťovní v teréne. Dokáže zabezpečiť účinný workforce manažment a zefektívniť činnosti spojené s plánovaním a likvidáciou poistných a škodových udalostí.

English