MEDUSA CARD

MEDUSA CARD

Medusa Card aplikácia pre spoločnosť MEDUSAGROUP

Základné informácie:

Začiatok projektu 2015

Koniec projektu 2016

Použité technológie Hibernate, Ehcache, Spring, Apache Wicket, jQuery, PostgreSQL DB, ORM Lite, Android SDK, Dagger, Retrofit, ButterKnife, SWIFT, Objective C, CoreDate, AutoLayout, CocoaPods

Popis projektu:

Mobilná aplikácia prináša spoločnosti MedusaGroup jedinečný marketingový nástroj, pomocou ktorého prináša svojím zákazníkom všetky zaujímavé a dôležité informácie priamo do ich smartfónu. Pomocou mobilnej aplikácie, ktorá bola vyvíjaná pre platformu iOS a Android, má zákazník svoju MEDUSA CARD vždy pri sebe, rovnako ako prehľad nazbieraných bodov a možnosti ich využitia. Aplikácia tiež ponúka vždy aktuálny prehľad o novinkách, akciách a eventoch. Na interaktívnej mape má používateľ zobrazené všetky dostupné prevádzky skupiny MedusaGroup, spolu s ich kontaktnými informáciami. V aplikácii sa tiež nachádza interaktívna „hra“ s názvom MedusaTour, ktorá návštevníkov pri jednotlivých návštevách vybraných prevádzok odmeňuje získaním extra výhod navyše.

English