mConstruction

mConstruction

mConstruction Manager pre Váhostav

Základné informácie:

Začiatok projektu Február 2014

Koniec projektu August 2014

Použité technológie Java, PostgreSQL, Hibernate, JPA, Spring 3, Wicket, Android SDK

Popis projektu:

Aplikácia mConstruction Manager slúži na plánovanie, riadenie, podporu a monitoring postupov prác pri procesoch výstavby v rámci spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s. Softvérové riešenie pozostáva z webovej aplikácie, ktorá umožňuje riadenie a zadávanie úloh, zber údajov a kontrolu procesu riešenia a z mobilnej aplikácie, ktorá zobrazuje pridelené zadania a dokumentuje priebeh ich riešenia.

English