IncControll

IncControll

Incident Controll pre spoločnosť TRANSPETROL, a.s.

Základné informácie:

Začiatok projektu: 02/2014

Koniec projektu: 11/2014

Použité technológie:

  • Web: Apache Tomcat, Microsoft SQL Server, Java, Hibernate, JPA, Spring, Apache Wicket
  • Mobil: Java, Android SDK

Popis projektu:

Aplikácia Incident Controll je určená na riadenie procesov monitorovania infraštruktúry v spoločnosti. Pracovníci spoločnosti kontrolujú fyzickú infraštruktúru spoločnosti a nahlasujú zistené poruchy a nezrovnalosti cez mobilnú aplikáciu. Dáta sú ukladané na server, kde ich vo webovej aplikácii manažujú poverení pracovníci a koordinujú odstránenie poruchy. Zároveň vedia kontrolovať pohyb pracovníkov v teréne a plánovať im ďalšie obhliadky infraštruktúry organizácie.

English