HC Slovan

HC Slovan

Mobilná aplikácia pre spoločnosť HC SLOVAN BRATISLAVA, a.s.

Základné informácie:

Začiatok projektu 2014

Koniec projektu 2015

Použité technológie: Hibernate, Ehcache, Spring, Apache Wicket, jQuery, PostgreSQL DB, ORM Lite, Android SDK, Dagger, Retrofit, Glide, Picasso, SWIFT, Objective C, CoreDate, AutoLayout, CocoaPods

Popis projektu:

Mobilná aplikácia je určená pre fanúšikov hokejového tímu HC Slovan Bratislava. Interaktívna natívna aplikácia určená pre platformy iOS a Android ponúka fanúšikom rýchly a jednoduchý prístup k aktuálnym informáciám týkajúcich sa hokejového klubu ako aj jednotlivých zápasov. Aplikácia je integrovaná na zdrojovú databázu Objednávateľa a informácie čerpá priamo z nej. Táto funkcionalita dokáže zabezpečiť on-line informovanie o aktuálnych zápasoch, a vždy aktuálnosť všetkých relevantných sekcií. V rámci riešenia bola zákazníkovi dodaná aj back-office aplikácia, ktorá umožňuje zasielanie notifikačných push správ priamo na mobilné zariadenia fanúšikov.

English