City Monitor

City Monitor

City Monitor pre samosprávy

Základné informácie:

Realizácia projektu od roku 2012

Použité technológie Appcelerator Titanium, Android, Spring 3.0, Wicket, JPA, SQL databáza, Tomcat, PostgreSQL

Popis projektu:

Riešenie City Monitor prináša moderný spôsob komunikácie medzi samosprávami miest a ich obyvateľmi prostredníctvom mobilných technológií. Občania miest a obcí môžu jednoducho zasielať svoje podnety na zlepšenie a hlásiť poruchy samospráve mesta priamo zo svojich telefónov cez bezplatnú mobilnú aplikáciu City Monitor. Všetky hlásenia sa ukladajú na stránke www.citymonitor.sk, kde sú dostupné na ďalšie spracovanie pre samosprávu. Poverený pracovník samosprávy tak môže prezerať, editovať a zabezpečiť vyriešenie evidovaných podnetov. Vďaka tomuto atraktívnemu komunikačnému kanálu môžu občania miest a obcí prispieť ku skrášleniu a zveľadeniu svojho okolia.

Video: City Monitor na Youtube

English