Autoservis

Autoservis

Servisná aplikácia pre PPC TEAM plus, s.r.o.

Základné informácie:

Realizácia projektu 2013

Použité technológie Appcelerator Titanium, Android, Spring 3.0, Wicket, JPA, Tomcat, PostgreSQL

Popis projektu:

Účelom  aplikácie je zjednodušiť objednávanie na servisné prehliadky pre klientov PPC TEAM a celkovo urýchliť proces vybavovania servisných úkonov.  Aplikácia umožňuje modernú a jednoduchú komunikáciu medzi prijímacím technikom PPC TEAM a majiteľmi vozidiel a súčasne rýchle a efektívne riešenie servisných požiadaviek. Majitelia vozidiel posielajú servisné požiadavky cez svoj smartfón a tie sú následné spracované servisnými technikmi vo webovej aplikácii. Zároveň aplikácia prináša pre PPC TEAM možnosť komunikovať novinky, akčné ponuky a ďalšie marketingové akcie.

English