Profil spoločnosti

Sme softvérový dom – QBSW, a.s. Názov našej spoločnosti pochádza z anglického „Quality Business SoftWare“, čo symbolizuje naše zameranie. Zaoberáme sa vývojom IT aplikácií podľa požiadaviek našich zákazníkov. Dodávame komplexné riešenia v oblasti analýzy, návrhu, tvorby a integrácie informačných systémov.

V QBSW, a.s. sa už od roku 2000 zameriavame na vývoj a dodávky softvérových riešení pre rôzne trhové segmenty. Vyvíjame inovatívne IT aplikácie podľa požiadaviek našich zákazníkov a komplexné informačné systémy pre bankovníctvo, poisťovníctvo, telekomunikácie, stavebníctvo, či priemysel. Pre malé, stredné i veľké podniky súkromného aj štátneho sektora.

Portfólio našich služieb zahŕňa:

  • vývoj softvérových riešení na mieru,
  • dodávky informačných systémov pre riadenie verejných a podnikových financií,
  • vývoj mobilných a internetových aplikácií a
  • IT consulting & outsourcing

Všetky produkty a služby pod značkou „QBSW“ reflektujú náš dôraz na kvalitu. Sú vytvorené IT profesionálmi s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Môžeme sa pochváliť množstvom zrealizovaných IT projektov. Sme nadšení a baví nás poskytovať moderné a inovatívne IT riešenia, ktoré prinášajú relevantnú pridanú hodnotu našim zákazníkom. Oni sa tak môžu sústrediť na rozvoj biznisu a procesov vo svojich spoločnostiach.

Vývoj softvéru. Akéhokoľvek, pre kohokoľvek, podľa špecifických požiadaviek našich klientov. Tak by som charakterizoval QBSW, a.s. Našu spoločnosť, ktorá od svojho vzniku v roku 2000 dodala množstvo vysoko kvalitných IT produktov a služieb, s ktorými sa veľakrát stretávajú rôzne skupiny používateľov. A pritom ani nemusia vedieť, že pochádzajú z našej dielne.

—Ing. Martin Hrnko, generálny riaditeľ QBSW, a.s.

Manažment spoločnosti

Martin Hrnko
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

(viac…)

Rastislav Cisár
Prevádzkový riaditeľ

(viac…)

Peter Augustinič
Obchodný a marketingový riaditeľ

(viac…)

Zuzana Szabová
Finančná riaditeľka

(viac…)

Dalibor Rak
Technologický riaditeľ

(viac…)

Obchodné a marketingové oddelenie

Monika Mičúchová
Obchodno – produktový špecialista

(viac…)

Martina Jurošková
Marketingový a komunikačný špecialista

(viac…)

Tomáš Horváth
Obchodný zástupca

(viac…)

Tomáš Kvasňovský
Obchodný zástupca

(viac…)

Kristína Horváthová
Obchodný zástupca

(viac…)

Integrovaný systém manažérstva kvality

Máme zavedený a udržiavaný Integrovaný systém manažérstva kvality (ISMK) podľa noriem:

ISO 9001:2008

(manažérstvo kvality)

ISO 10006:2003

ISO 10006:2003

(manažérstvo kvality v projektovom riadení)

ISO 20000-1:2011

(manažérstvo IT služieb)

ISO 27001:2005

ISO 27001:2013

(manažérstvo informačnej bezpečnosti)

ISO 14001:2004

ISO 14001:2015

(environmentálne manažérstvo)

ISMK zasahuje do všetkých oblastí riadenia spoločnosti QBSW, a.s. Je zakotvený vo viacerých interných písomných dokumentoch. Medzi najdôležitejšie patria Politika ISMK a Príručka kvality. ISMK je taktiež integrovaný vo všetkých interných smerniciach, ktorými sa v QBSW, a.s. riadime.

QBSW, a.s. disponuje Potvrdením o priemyselnej bezpečnosti vydaným Národným bezpečnostným úradom na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou, stupeň Tajné; postúpenie a vytváranie utajovanej skutočnosti, stupeň Dôverné.

Spoločnosť je zapísaná v Zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie SR pod číslom 2014/04-PO-C2533.

Chcete viac informácií o našej spoločnosti?

Stiahnite si našu prezentáciu.

Stiahnuť

English