Vytvárame softvérové riešenia

Pre rôzne segmenty trhu. Pre štátnu i súkromnú sféru. Podľa požiadaviek klienta.
Dodávame komplexné informačné systémy a ich časti, riešenia pre finančný manažment,
internetové a mobilné aplikácie na mieru, či DWH/BI riešenia.
Poskytujeme služby v rozsahu riadenia IT projektov, outsourcingu a konzultácií.

QBSW, a.s. svoje služby ponúka v štyroch oblastiach komplexne pokrývajúcich
rozličné a špecifické požiadavky na informačné systémy.

 

slide-01

 

Vývoj softvérových riešení na mieru
podľa požiadaviek zákazníkov

Už od nášho vzniku v roku 2000 zabezpečujeme činnosti komplexne pokrývajúce celý životný cyklus informačného systému, ako aj jeho častí. Našim cieľom je vytvárať také softvérové riešenia, ktoré funkčne pokrývajú všetky špecifické potreby zákazníkov a ich kvalita im zaručuje efektívnu a bezproblémovú prevádzku informačných systémov. Vieme tak osloviť aj tých najnáročnejších zákazníkov, ktorým nevyhovujú bežne dostupné IT riešenia a “balíkové produkty”. Ponúkame rôzne softvérové riešenia od DWH/BI aplikácií cez SW riešenia pre malé a stredné podnikanie až po robustné informačné systémy určené na optimalizáciu činností v štátnej správe.

Riešenia dopĺňame radom odborných služieb založených na dlhoročných skúsenostiach našich projektových manažérov, konzultantov, analytikov a programátorov.

 

Vývoj mobilných
a internetových aplikácií

V QBSW, a.s. vyvíjame moderné mobilné a webové aplikácie, ktoré optimalizujú biznis procesy našich klientov.

Okrem mobilných aplikácií predávaných, alebo poskytovaných na trhoch mobilných platforiem, implementujeme aj riešenia pre komerčných zákazníkov v rámci segmentu Mobile & Enterprise. Tieto IT riešenia predstavujú biznis aplikácie, ktoré rozširujú firemné systémy na mobilné platformy. V kombinácií s webovým riešením, s ktorým dokážu jednoducho synchronizovať dáta prostredníctvom pripojenia do siete Internet, dokážu zvýšiť efektivitu biznis či rozhodovacích procesov nielen v obchodných spoločnostiach, ale i v inštitúciách štátnej správy.

 

 

Dodávky informačných systémov
pre riadenie financií

QBSW riešenia pre podporu finančného manažmentu zabezpečujú fungovanie procesov v sektore riadenia verejných financií a v riešeniach pre manažment podnikových financií. Sú určené všetkým spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú správou a riadením finančných prostriedkov.

QBSW systémy na podporu finančného riadenia rozdeľujeme podľa sektorov na riešenia pre manažment verejných financií (príprava a riadenie rozpočtov, riadenie verejných výdavkov, správa bankových účtov, finančné plánovanie a ďalšie oblasti) a riešenia pre manažment podnikových financií (tvorba rozpočtov, sledovanie čerpania rozpočtov, finančné plánovanie a analýzy, manažérsky IS).

Je samozrejmé, že všetky naše riešenia pre podporu finančného manažmentu sú kompatibilné s medzinárodnými štandardami. Sú navrhnuté ako otvorené systémy, poskytujúce jednoduché prispôsobenie a integráciu s externými systémami spravujúcimi údaje pre efektívne riadenie verejných či podnikových financií.

 

IT consulting
& IT outsourcing

Dodávame nielen komplexné informačné systémy a softvérové riešenia, ale poskytujeme aj širokú škálu odborných poradenských a konzultačných služieb v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Konzultačné služby našej spoločnosti zabezpečujú lepšiu adaptáciu inovatívnych procesov v spoločnostiach z rôznych trhových segmentov, a tým optimalizujú strategické biznis rozhodnutia na všetkých úrovniach riadenia. Výsledkom našich konzultačných služieb je dokonalé zosúladenie obchodných potrieb a stratégií spoločnosti s IT a prostredím.

Služby QBSW Outsourcingu umožňujú zákazníkom sústrediť sa na hlavnú oblasť ich podnikania, pretože o ich informačné systémy sa stará kvalifikovaný tím IT odborníkov. Naši špecialisti sú schopní prevziať zodpovednosť za akúkoľvek aplikáciu či už štandardnú balíkovú alebo zákazkové riešenie vyvinuté iným subjektom. Tento moderný spôsob zabezpečenia funkčnosti umožňuje z dlhodobého hľadiska lepšie riadiť, a tým aj znížiť IT investície.

English