Vývoj softvérových riešení

Špecializujeme sa na činnosti komplexne pokrývajúce celý životný cyklus vývoja informačného systému, ako aj jeho častí. Naším cieľom je vytvárať softvérové riešenia, ktoré pokrývajú špecifické potreby zákazníkov a ich kvalita im zaručuje efektívnu a bezproblémovú prevádzku IS.

Dodávky IS pre riadenie financií

QBSW riešenia pre podporu finančného manažmentu zabezpečujú fungovanie procesov v sektore riadenia verejných financií a v riešeniach pre manažment podnikových financií. Sú určené všetkým spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú správou a riadením finančných prostriedkov.

Vývoj mobilných a internetových aplikácií

V QBSW, a.s. vyvíjame moderné mobilné a webové aplikácie, ktoré optimalizujú biznis procesy našich klientov. Okrem aplikácií predávaných, alebo poskytovaných na trhoch mobilných platforiem, implementujeme aj riešenia pre komerčných zákazníkov v rámci segmentu Mobile & Enterprise.

IT consulting & outsourcing

Okrem dodávok komplexných informačných systémov a softvérových riešení poskytujeme aj rad odborných, poradenských a konzultačných služieb v oblasti informačno-komunikačných technológií. Služby QBSW Outsourcingu umožňujú zákazníkom sústrediť sa na hlavnú
oblasť ich podnikania.

 

City Monitor + Google Glass = CityGlass

Vo viac než v 30 mestách a obciach na Slovensku, v Českej republike, či v Argentíne prináša City Monitor obyvateľom možnosť posielať hlásenia svojej samospráve. Doteraz len z mobilného telefónu. Odteraz už aj prostredníctvom Google Glass cez unikátnu aplikáciu CityGlass, ktorá rozširuje použiteľnosť riešenia na nositeľné zariadenia.

Informácia o získaní NFP

Spoločnosť QBSW, a.s. so sídlom Prievozská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 357 98 297, IČ DPH: SK2020 280 274, zapísaná v OR SR Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.2575/B, získala v roku 2014 nenávratný finančný príspevok (ďalej len “NFP”) na projekt s názvom Budovanie 1Gbit-ovej vnútropodnikovej siete na podporu poskytovaných služieb zákazníkom. Viac…>>>

Krížovky sú našou najsťahovanejšou aplikáciou

Krížovky v novinách mali vždy množstvo fanúšikov. Avšak na lúštenie našich mobilných krížoviek už nikdy nebudete potrebovať okuliare. Sú dostupné pre tablety všetkých platforiem (iOS, Android, Windows Phone) a dlhodobo patria medzi naše najsťahovanejšie mobilné aplikácie. Od ich nasadenia v januári 2013 si QBSW Krížovky našli viac 20 000 priaznivcov na slovenskom i českom mobilnom trhu.

Hľadáme

Do nášho tímu pravidelne dopĺňame nové talenty. Aj skúsených profesionálov, aj čerstvých absolventov. Ak vás láka práca v dynamickej  IT spoločnosti, pozrite si, koho práve hľadáme.

Voľné pozície

Klientske referencie

Aplikácia IncControl nám výrazne zjednodušila a sprehľadnila plánovanie, manažment a reporting aktivít spojených s kontrolami našej infraštruktúry. Zároveň nás odbremenila od papierovania a urýchlila informovanie o nedostatkoch zistených počas kontrol realizovaných našimi pracovníkmi v teréne.

Ing. Marek Budáč
vedúci oddelenie diaľkovodov – TRANSPETROL, a.s.

mConstruction Manager nám umožní lepšie a efektívnejšie riadiť proces výstavby a monitorovať pohyb jednotlivých stavbyvedúcich. Má potenciál stať sa užitočným nástrojom pre dokumentáciu plnenia úloh v teréne, kedy prostredníctvom mobilnej aplikácie bude možné odosielať dáta elektronicky bez nutnosti dodatočného papierovania.

Ing. Martin Naď
manažér pre špeciálne projekty – VÁHOSTAV – SK, a.s.

Kľúčové moduly informačného systému, ktoré pre Štátnu pokladnicu vyvíja, podporuje a rozvíja spoločnosť QBSW, a.s., výrazne prispievajú k efektívnemu poskytovaniu služieb a výkonu zodpovedností ŠP, teda najmä k manažmentu výdavkov a príjmov verejnej správy v rámci krátkodobých a strednodobých cieľov rozpočtovej politiky SR.

RNDr. Valéria Mészárosová
riaditeľka odboru Administrácia a rozvoj Informačného systému – Štátna pokladnica
English